Engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı satılan, imal edilen “ayakta durma sehpaları” için sosyal güvenlik kurumunun 2.600 TL geri ödeme yaptığını biliyor muydunuz?

Ayakta durma sehpası kurum ödeme şartları

2016 Yılına kadar SGK parapodium için kurum ödemesi yapmıyordu. 2016 Yılında SGK ya gelen yoğun talepler üzerine SUT tebliğinde değişikliğe giderek ayakta durma cihazlarını geri ödeme kapsamına alarak, bu geri ödemenin şu şartlar altında olacağını resmi gazetede yayınlayarak duyurdu.

3.3.8. A - Çocuklar için (parapodium, standing table)

 

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kuramlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

 

a) Bilinci açık olan,

 

b) Kısmen baş kontrolü olan,

 

c) Herhangi bir nedene bağlı tetrapleji veya parapleji klinik tablosu olan veya diğer nörolojk defısitlere bağlı olarak ayakta durmanın tedaviye katkı sağlayacağının belirtilmesi ve 2-18 yaş arası hastalara bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.

(2) Parapodium, standing table cihazları birlikte temin edilmez.

 

Maddelerini ekleyerek parapodiumları geri ödeme kapsamına alarak duyuruda bulundu.  

Parapodium nedir?

 

SUT Tebliğinde: OP1297 kodu ve “AYAKTA DİK POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODIUM CİHAZI/STAND UP WHEELCHAIR/MANUEL KALKIŞ/MANUEL SÜRÜŞ)” tanımıyla geçen bu cihaz, “STANDING TABLE (AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI) olarak bilinen cihazlara nazaran çok daha fazla gelişmiş cihazlardır.

 

Her iki cihaz arasındaki farkı anlamak için satışını yaptığımız tırtıl ayakta durma sehpasına bakabilirsiniz.

 

Not: Bu ürün için SGK her 5 yılda bir 2.600 TL ödeme yapmaktadır. https://goldmedikal.com/ayakta-durma-sehpasi-tirtil.html

 

Standig table (ayakta dik konumnlandırma cihazı) ise işlevselliği parapodiumlara göre çok daha az yapı olarak daha basit cihazlardır.

 

Bakınız örnek resim 1

 

ayakta durma sehpası parapodium

 

Konuyu daha anlaşılır kılmak adına. Linkini verdiğimiz SGK linkini verdiğimiz “Tırtıl ayakta durma sehpası” için 2.600 TL ödeme yaparken daha basiti olan resim 1’deki cihaz için 600 TL ödeme yapmakta…

 

Kurum ödemelerinde karşılaşılan zorluklar

 

Değerli anneler, ebeveynler. Gold Medikal ailesi olarak bizler özel çocuklarımızın bu cihazlara erişimlerinin onların sağlıkları açısından ne denli olduğunu biliyoruz.

 

Ve fakat gerek ülkemizin ekonomik durumu gerek ailelerin ekonomik durumları her zaman bu cihazları satın almalarına yeterli gelmeyebiliyor.

 

Bu aşamada bizler aileleri doğru yönlendirerek kurum ödemesini alarak cihaz bedelinin bir kısmını devletten geri almaları konusunda elimizden gelen cabayı gösteriyoruz.

 

Evet her nekadar kağıt üzerinde SGK bu ürünler için geri ödeme yapacağını belirtsede uygulamada ailelerin karşısına bir yığın sorun çıkartmaktalar.

 

Hatta örneğin İstanbul’daki SGK aynı ürün için kurum ödemesi yaparken izmir’deki yapmayabiliyor.

Yani iller arasında bile uygulamada farklılıklar çıkmakta.

 

Bu açıklamayı yapma gereğini şundan duyduk. Sosyal devlet olmanın kapsamında devletin bu ürünlerin bedellerini karşılarken ailelerin karşısına zorluk çıkartmaması gerekli.

 

Ve fakat ne yazık ki yaşayarak görüyoruz ki bu zorlukları çıkartmaktalar.

 

Burada bireyler olarak hepimizin bilinçlenip haklarımızı bilerek bu hakları alma noktasında ısrarlı davranmalıyız.

Mutlu bir gelecek umuduyla, başka bir blog yazımızda görüşmek umuduyla hoş cakalın.